Bảo hành sản phẩm

Bảo hành sản phẩm

-Tấc cả sản phẩm TUKY được bảo hành chất lượng trong thời gian 06 tháng:

+ Các lỗi : lòi gọng, sức chỉ sẽ được sửa chữa

+ Các lỗi gãy mút sẽ được đổi mới

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


0945.368.111
0945 368 111